ข่าวสารและกิจกรรม

ปัญหาของอาการหรือโรคต่างๆ แนวทางการรักษาโดยกัญชา

Products & services training for all staffs in Thailand 2023

In 2022, the Greenhead Clinic hosted a significant franchise meeting and training event that not only provided comprehensive ...

Greenhead Clinic - Outing Party 2023

The Greenhead Clinic recently organized a two-day outing party that combined product training with an enchanting visit ...

โรคนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบได้ทุกวัย ทุกอายุ เกิดขึ้นได้บ่อยตามข้อมูลการศึกษาพบได้ถึง ร้อยละ30-35 ของผู้ใหญ่...

คลาดความเครียดวิตกกังวล

โรคทางจิตใจที่มีความรุนแรงกว่าความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรควิตกกังวลจะพบว่ามีความวิตกกังวลและอาการอื่นๆ...

ลดอาการปวดกล้ามเนื้อ/ออฟฟิศซินโดรม

Office Syndrome คือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรม ลักษณะการนั่งทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น นั่งอยู่หน้าคอมในท่าเดิมเป็นเวลานาน...

ลดอาการคลื่นไส้จากการได้รับเคมีบาบัด

สาร Nabilone และ Dronabinol เป็นสารสังเคราะห์ที่เป็นอนุพันธ์ของสาร THC ซึ่งมีผลการวิจัยทางคลินิกยืนยันว่า Nabilone...

เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์

ผลการวิจัยพบว่าสาร THC สามารถช่วยเพิ่มความอยากอาหารให้ผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์ เมื่อมีการทดลองใช้ทางคลินิกเป็นเวลา 4-6 สัปดาห์...

ลดอาการปลายประสาทเสื่อม

โรคนี้มักเกิดขึ้น ใน เพศหญิงมากว่า เพศชาย ปัจจุบันไม่ทราบสาเหตุการการเกิดโรคที่ชัดเจน แต่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค นี้ ได้ แก่ ...

ลดความดันในตาของผู้ป่วยต้อหิน

ต้อหินพบได้ทุกเพศทุกวัย แต่จะพบได้มากในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติญาติเป็นต้อหิน สายตาสั้นหรือยาว...