ความรู้

ปัญหาของอาการหรือโรคต่างๆ แนวทางการรักษาโดยกัญชา

โรคนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบได้ทุกวัย ทุกอายุ เกิดขึ้นได้บ่อยตามข้อมูลการศึกษาพบได้ถึง ร้อยละ30-35 ของผู้ใหญ่...

คลาดความเครียดวิตกกังวล

โรคทางจิตใจที่มีความรุนแรงกว่าความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรควิตกกังวลจะพบว่ามีความวิตกกังวลและอาการอื่นๆ...

ลดอาการปวดกล้ามเนื้อ/ออฟฟิศซินโดรม

Office Syndrome คือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรม ลักษณะการนั่งทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น นั่งอยู่หน้าคอมในท่าเดิมเป็นเวลานาน...

ลดอาการคลื่นไส้จากการได้รับเคมีบาบัด

สาร Nabilone และ Dronabinol เป็นสารสังเคราะห์ที่เป็นอนุพันธ์ของสาร THC ซึ่งมีผลการวิจัยทางคลินิกยืนยันว่า Nabilone...

เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์

ผลการวิจัยพบว่าสาร THC สามารถช่วยเพิ่มความอยากอาหารให้ผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์ เมื่อมีการทดลองใช้ทางคลินิกเป็นเวลา 4-6 สัปดาห์...

ลดอาการปลายประสาทเสื่อม

โรคนี้มักเกิดขึ้น ใน เพศหญิงมากว่า เพศชาย ปัจจุบันไม่ทราบสาเหตุการการเกิดโรคที่ชัดเจน แต่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค นี้ ได้ แก่ ...

ช่วยควบคุมอาการลมชัก

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรือ งานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตร ฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16...

ลดความดันในตาของผู้ป่วยต้อหิน

ต้อหินพบได้ทุกเพศทุกวัย แต่จะพบได้มากในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติญาติเป็นต้อหิน สายตาสั้นหรือยาว...

ป้องกันและรักษาอาการสมองฝ่อ

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรือ งานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตร ฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16...