ปรึกษาหมอ

เราใส่ใจในด้านความปลอดภัย และมุ่งเน้น ให้ทุกคนได้ใช้กัญชาในการดูแล

ที่กรีนเฮด คลินิก เราใส่ใจในด้านความปลอดภัย ละมุ่งเน้นให้ทุกคนได้ใช้กัญชาในการดูแล รักษาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกสาขาของกรีน คลินิก จะมีแพทย์แผนไทยที่พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำในการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

สามารถเช็ควันเวลาเปิด-ปิดคลินิกเพื่อทำนัดกับแพทย์แผนไทยที่กรีนเฮด คลินิก แต่ละสาขาได้ที่