โรคปลอกประสาทเสื่อม หรือโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis symptoms)

โรคนี้มักเกิดขึ้น ใน เพศหญิงมากว่า เพศชาย ปัจจุบันไม่ทราบสาเหตุการการเกิดโรคที่ชัดเจน

แต่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค นี้ ได้ แก่

 • การสูบบุหรี่
 • วิตามินดีในเลือดต่ำ
 • เชื้อไวรัสบางชนิด
 • กรรมพันธุ์

กลไกการเกิดโรค

โรคปลอกประสาทเสื่อม หรือโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ ก่อให้เกิดการอักเสบและทำลายเนื้อเยื่อปลอกหุ้มประสาท ในระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งหากเกิดการอักเสบและทำลายปลอกหุ้มประสาทบ่อยครั้งจะส่งผลให้เกิดแผลเป็นสะสมขึ้นหลายบริเวณในระบบประสาท ผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติในรูปแบบต่างๆ ขึ้นกับตำแหน่งที่มีการทำลายปลอกประสาทและอาจนำไปสู่ภาวะทุพพลภาพทางระบบประสาทในระยะยาวได้

อาการและอาการแสดง

อาการมีตั้งแต่ระดับน้อยถึงรุนแรง ในแต่ละคนจะมีอาการไม่เหมือนกัน แม้แต่คนคนเดียวกันอาจมี อาการแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา อาการของโรคอาจหายเองได้เองหรือคงอยู่ตลอดไป อาการของโรคมี หลายอย่าง ผู้ป่วยส่วนมากมีอาการเกิดขึ้นมากกว่า 1 อย่าง แต่น้อยรายที่จะเกิดอาการครบทุกอย่าง ระยะเวลาที่โรคกลับเป็นซ้ำหรือการกาเริบค่อนข้างแน่นอน โดยอาการค่อย ๆ เกิดขึ้นทีละน้อย ใช้เวลาหาย หลายวัน และอาการยังคงอยู่เป็นเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ จากนั้นจึงค่อย ๆ ทุเลาลง โดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน อาการของโรค MS ขึ้นกับบริเวณที่เกิดรอยโรคที่เป็น เช่น ถ้าเกิดที่เส้นประสาทตาอาจจะรบกวนการ มองเห็น ถ้าเกิดที่ไขสันหลังและสมองหรือก้านสมอง อาจท าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ การประสานงานของ กล้ามเนื้อและการทรงตัวเสียไป รู้สึกหัวหมุน อ่อนแรง เดินเซ กล้ามเนื้อเกร็ง เป็นเหน็บหรือชาตามแขนขา

อาการที่พบบ่อยในระยะแรกของโรค

 • มีความผิดปกติที่บริเวณแขนขา เช่น เหน็บชา คัน หรือปวด
 • เดินหรือทรงตัวผิดปกติ
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งไม่มีแรง

อาการที่พบบ่อยขึ้นในระยะต่อมา

 • สูญเสียการรับความรู้สึกคือมีอาการชา
 • ไม่มีแรง
 • การขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ
 • สูญเสียการเคลื่อนไหว และการประสานงานของร่างกาย
 • กล้ามเนื้อเกร็ง
 • การท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความรู้และความเข้าใจเสียไป
 • อาการปวดและซึมเศร้ามักเกิดร่วมกับ MS ด้วย

กัญชาดูแลและรักษา Multiple Sclerosis symptoms อย่างไร

กัญชาที่ศึกษาใช้เพื่อรักษาอาการปวดเรื้อรัง งานวิจัยแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีตัวรับกัญชาในเส้นประสาทรอบนอกของเราและดูเหมือนว่ากัญชาจะหยุดความเจ็บปวดได้ดี และนอกจากนี้ ลดอาการปวดจากประสาทส่วนกลาง (Central neuropathic pain) ของ Multiple Sclerosis symptoms

แหล่งอ้างอิง